free web hosting | free website | Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

'BEYOND EXCELLENCE' (BE) 2000 - 2005


VISI


Kecemerlangan dan tahap kualiti yang berterusan dalam semua aspek pendidikan ke arah melahirkan genarasi pelajar yang berperibadi dan berakhlak mulia, berilmu pengetahuan, berkemahiran, dan berbudaya saing menepati matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Wawasan 2020.

MISI

 

* Meneruskan aktiviti Program "3+2"

* Memantapkan suasana dan persekitaran sekolah yang merangsang pengajaran dan pembelajaran

* Memantapkan sistem pengurusan berkesan dan budaya kerja bermatlamat serta berfokus.

* Menghasilkan pelajar cemerlang dalam bidang akademik dan ko-kurikulum.

* Menghasilkan pelajar berakhlak mulia.

* Menghasilkan pelajar bestari.